ANBI

Arminius is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op deze pagina staat alle informatie ten behoeve van de ANBI-status.

Instelling:
Stichting Arminius

Adres
Museumpark 3
3015 CB Rotterdam
T 010 436 38 00
info@arminius.nu

Bestuur Stichting Arminius (foto)

  • Brenda Poels, voorzitter
  • Jeroen Everaert, secretaris
  • Roelof Gortemaker, bestuurslid
  • Bart Gerretsen, bestuurslid
  • Paul van Oort, penningmeester

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
Fiscaalnummer: NL814481188B01
RSIN : 814481188
Kamer van Koophandel: 24328650

Doelstelling
Instandhouding van het Rijksmonument, door middel van exploitatie (verhuur en catering) en het beheer en het bevorderen van het gebruik van het gebouw.

Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting bevordert het gebruik van het gebouw, waardoor met de financiële resultaten hiervan kan worden bijgedragen  aan de instandhouding, zowel door het dagelijkse onderhoud als door de restauratie van het monument. In dit kader worden voor de exploitatie nuttige en noodzakelijke zaken aangebracht, zoals een goede entree met lift, sanitaire voorzieningen, garderobe, geluidsinstallatie en speciale verlichting en aanlichting.

Voor de verdere restauratie en aanpassingen zijn onder meer nog uit te voeren een lift voor de bevoorrading, een pantry in het souterrain, wijziging van het huidige bankenplan en een nieuwe vloer in de grote zaal ,glazen overkapping van de binnenplaats, het voorterrein en de restauratie van het kerkorgel.
De middelen hiervoor verwerft de stichting door de vergoedingen voor het gebruik, in de vorm van huur en catering, alsmede door de bijdragen van particulieren, van fondsen en van de overheid. Dit voor de activiteiten (bijv. in de vorm van de culturele subsidies), als voor de instandhouding (bijv. restauratiebijdragen) en exploitatie (bijv. bijdragen voor de lichtinstallaties).

Beloningsbeleid
De professionalisering en verzakelijking van de culturele sector maakt nadenken over de kwaliteit van besturen en toezicht houden belangrijk. Uitgangspunten voor good governance bij culturele instellingen zijn vastgelegd in de Governance Code Cultuur, en geven richtlijnen voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Arminius wordt bestuurd middels een stichtingsbestuur en volgt de principes uit de Governance Code Cultuur.De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording en verslag van de uitgeoefende activiteiten


Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2016

Klik hier voor het jaarverslag van 2015
Klik hier voor de jaarrekening van 2015

Bekijk ook de missie van Arminius