Programma

DRAAD

Hoezo hokjes?

Wie is ‘de elite’ en wie niet?

Ben jij een boze oudere? Gut­mensch? Angsthaas? Tokkie? Theedrinker? Treitervlogger? Volksmenner? Wie is ‘de elite’ en wie niet? Ben je voor of tegen ‘de elite’ en waarom? En als je niet tot ‘de elite’ behoort, tot welke groep reken jij jezelf dan wel? Of bepaalt een ander waar je bij hoort? En waar ligt de scheidslijn?

Vroeger bepaalde je geloof of je sociaaleconomische achtergrond tot welk hokje of ‘zuil’ je behoorde. Nu worden andere maatschappelijke tegenstellingen, zoals die tussen ouderen en jongeren, tussen immigranten en gevestigden, of tussen lager en hoger opgeleiden, vaak genoemd als de ‘nieuwe scheidslijnen’. Wanneer mag je spreken van een scheidslijn? En wat betekent het om een verschil aan te duiden als een maatschappelijke scheidslijn?

Tijdens deze DRAAD gaan we in gesprek over wat anno nu de belangrijkste maatschappelijke scheidslijnen in Rotterdam zijn, in hoeverre we deze moeten zien als een probleem en wat we er zo nodig tegen kunnen doen.

Met o.a. :
– socioloog Jeroen van der Waal (political sociology & urban sociology), boeken van zijn hand zijn The Global City Debat Reconsidered. Economic Globalization in Contemporary Dutch Cities. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015; Stedelijke economieën in een tijd van mondialisering. Arbeidsmarktkansen en etnocentrisme van laaggeschoolden in Nederlandse steden. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

– ‘electoraal geograaf’ voor de Correspondent Josse de Voogd, o.a. betrokken bij de publicaties Het ongelijkheidsdebat in land en stad, discoursanalyse in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling Bouwen en Wonen, juli 2015; Nieuwe scheidslijnen op de kaart rapportage in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, december 2013; Bakfietsen en Rolluiken, de electorale geografie van Nederland’, Bureau de Helling (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks), september 2011.

Gespreksleiding: Francisco van Jole.

DRAAD wordt georganiseerd door LOKAAL i.s.m. Arminius

dinsdag 18 april 20:00 - 22:00

Normaal
6
Rotterdampas
3
Studentenpas
3
Koop kaarten