ANBI

Arminius is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op deze pagina staat alle informatie ten behoeve van de ANBI-status.

Instelling:
Stichting Arminius

Adres
Museumpark 3
3015 CB Rotterdam
T 010 436 38 00
info@arminius.nu

Raad van toezicht Stichting Arminius

  • Brenda Poels, voorzitter
  • Paul van Oort
  • Bart Gerretsen
  • Salima Belhaj
  • Wilbert van Twuijver

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
Fiscaalnummer: NL814481188B01
RSIN : 814481188
Kamer van Koophandel: 24328650

Doelstelling
Instandhouding van het Rijksmonument, door middel van exploitatie (verhuur en catering) en het beheer en het bevorderen van het gebruik van het gebouw.

Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting bevordert het gebruik van het gebouw,  waardoor met de financiële resultaten hiervan kan worden bijgedragen aan de instandhouding, zowel voor het dagelijkse onderhoud als voor de restauratie van het monument.
De middelen hiervoor verwerft de stichting door de vergoedingen voor het gebruik, in de vorm van huur en catering, alsmede door de bijdragen van particulieren, van fondsen en van de overheid.

Voor de verdere restauratie en aanpassingen wordt de verlichting aangepakt. Hierbij gaat het om de verlichting van het gebouw voor een betere zichtbaarheid in de avonduren, aanlichting van het grote glas-in-loodraam in de Grote Zaal, verlicht van het logo aan de buitenzijde van het gebouw, belichting van de portretten in de Raadszaal en verlichting in de tussenhal. Tevens wordt de routing verbeterd.

Beloningsbeleid
De professionalisering en verzakelijking van de culturele sector maakt nadenken over de kwaliteit van besturen en toezicht houden belangrijk. Uitgangspunten voor good governance bij culturele instellingen zijn vastgelegd in de Governance Code Cultuur, en geven richtlijnen voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Arminius wordt bestuurd middels een stichtingsbestuur en volgt de principes uit de Governance Code Cultuur.De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording en verslag van de uitgeoefende activiteiten


Klik hier voor het Jaarverslag 2017 en de jaarrekening van 2017

Klik hier voor het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018

Bekijk ook de missie van Arminius