Donaties

Arminius dankt haar donateurs, sponsors en subsidiënten

BankGiroLoterij
Erasmusstichting
Familiestichting Nolst Trenité
Gemeente Rotterdam
G.Ph. Verhagen–Stichting
K.F. Hein Fonds
Maatschappij van Welstand
Prins Bernhard Cultuurfonds
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting HMA Schadee-Fonds
Stichting Neyenburgh
Ted Schutten Fonds
Van der Mandele Stichting
Van Leeuwen van Lignac Stichting
Donateurs Actie Steunpilaar