Steun ons

Arminius is door de belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als het totaal van uw giften aan een ANBI of goed doel ligt tussen 1% en 10% van uw belastbaar inkomen, kunt u dat in zijn geheel aftrekken. Daarnaast is Arminius vrijgesteld van schenking- of successierecht.

0

Word steunpilaar

U kunt uw donatie overmaken op rekening nummer NL71 ABNA 0628 2847 72 t.n.v. Stichting Arminius te Rotterdam met vermelding STEUNPILAAR.

 

Notarieel schenken

U kunt er ook voor kiezen uw gift aan Arminius vorm te geven als een schenking per notariële akte. Deze kunt u altijd volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van het bedrag. Hier geldt de minimumdrempel van 1% en de maximumdrempel van 10% dus niet. Afhankelijk van het belastingtarief dat voor u geldt kunt u tot 52% van uw schenking terugkrijgen. Een notariële akte wordt opgesteld voor 5 jaar. Zo is Arminius voor 5 jaar verzekerd van uw steun! Onderaan deze pagina vindt u alle voordelen en rekenvoorbeelden op een rijtje. Lees verder.

 

Giften van bedrijven

U kunt als bedrijf een gift geven aan Arminius. De gift gedaan door uw bedrijf of organisatie is fiscaal aftrekbaar onder de volgende voorwaarden:

  • het jaarlijks totaal gedoneerde bedrag is meer dan 227,– euro
  • maar bedraagt niet meer dan 6% van de totale nettowinst in dat jaar

Een bedrijf dat bijvoorbeeld 3 miljoen euro nettowinst behaalt kan dus voor 360.000 euro aftrekken; bij een half miljoen is dit 30.000 euro. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

 

Via uw testament

U kunt een legaat of een erfstelling/nalatenschap opnemen ten gunste van Arminius. Deze steun geeft ons zekerheid voor de toekomst.  Een legaat houdt in dat u Arminius een bepaald bedrag in geld, een huis, een schilderij of ander (on)roerend goed nalaat. Arminius wordt in dit geval de legataris. In het geval van een erfstelling/nalatenschap benoemt u Arminius als (mede)erfgenaam. Arminius heeft in dit geval (samen met eventuele overige erfgenamen) recht op de nalatenschap. Bovenstaande mogelijkheden moeten in uw testament bij de notaris vastgelegd worden. Kijk voor meer informatie op: www.nalaten.nl 

f