Bericht

Huisregels

Om het verblijf voor alle bezoekers van Arminius zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden de Algemene bezoekersvoorwaarde VSCD. Arminius heeft de volgende aanvullende huisregels:

Kom op tijd

De tijd op het kaartje is de aanvangstijd van het programma. Na aanvang kan de toegang geweigerd worden.

Consumpties
Drankjes gekocht bij onze bar mag u mee de zaal in nemen. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties in Arminius te nuttigen.

Kaarten retourneren
Helaas kunnen tickets niet meer geretourneerd worden wegens voor Arminius te hoge administratieve kosten.

Veiligheid
In het kader van de veiligheid kan de beveiliging van Arminius de bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken.
Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door Arminius niet getolereerd.

Media
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Arminius is het niet toegestaan promotiemateriaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
Het is niet toegestaan om (professionele) audio of video-opnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling communicatie van Arminius via publiciteit@arminius.nu

Foto’s
Bij sommige programma’s is een fotograaf aanwezig. Indien u er bezwaar tegen heeft dat u gefotografeerd wordt kunt u dit aangeven bij de fotograaf zelf. Een selectie van deze foto’s publiceren wij (of onze partner) via social media en arminius.nu of wordt gebruikt als ondersteunend beeldmateriaal voor een soortgelijk evenement. Als hier een foto bijzit die u liever niet online wilt hebben kunt u een verzoek indienen via publiciteit@arminius.nu om die eraf te laten halen.

Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Arminius te allen tijde op te volgen.


ARMINIUS IS EEN RIJKSMONUMENT, LATEN WE HIER SAMEN GOED VOOR ZORGEN