Eerder in Arminius

november

STRONG Mars voor Kinderrechten

wo 21 nov 2018

14:00

In Nederland zijn jaarlijks meer dan honderdduizend kinderen slachtoffer van mishandeling. Daarom hebben studenten van het Albeda in de afgelopen periode op veel Rotterdamse scholen voorlichting geven. Daarnaast lopen zij mee met de STRONG Estafettemars Voor Rechten van het Kind gevolgd door een debat in Arminius met studenten en experts.
Gratis Lees meer

GECANCELD

Exegese: Een wandeling langs de zeven sloten van een politieke boodschap

do 22 nov 2018

20:00

Gesprekken blijven hangen in gekibbel over de feiten of eindigen in een veldslag, waarin evenwichtige politieke en morele oordeelsvorming ver te zoeken is. Wat staat ons dan te doen? Wat maakt het politieke debat zo'n hindernisbaan? Opgeven is immers geen optie. Hoe voeren we het gesprek aan het kerstdiner met onze racistische ooms en onze naïeve, boomknuffelende nichtjes? Let op: dit programma is gecanceld.
Lees meer

Denkcafé

Het einde van het verheffingsideaal?

ma 26 nov 2018

20:30

Al meer dan een halve eeuw trekken slimme kinderen uit armere milieus weg om carrière te maken. Omdat intelligentie in hoge mate erfelijk is, ontstaat hierdoor een onderklasse van mensen voor wie studeren een onmogelijk ideaal is. Mogelijk is dit een belangrijke reden voor opkomend populisme. En daarbij: wat moet Nederland met al die hoog opgeleide mensen als vakmensen steeds schaarser worden?
Koop kaarten Lees meer

december

DRAAD

Rotterdams maatschappelijk vastgoed naar de hoogste bieder?!

di 4 dec 2018

20:00

Nergens in Nederland werd vastgoed zo snel, zoveel duurder als in Rotterdam. De afgelopen jaren hebben verschillende culturele en ondernemende broedplaatsen (denk aan het Schieblock, de Fenix Food Factory, de Hofbogen) Rotterdam en specifieke delen van de stad op de kaart gezet. Wat gebeurt er met dit soort plekken als dergelijke locaties voor commerciële prijzen door de gemeente van de hand gedaan worden?
Koop kaarten Lees meer

Dit was 2018

vr 7 dec 2018

20:00

Waarover spraken we met onze vrienden en (politieke) vijanden in 2018? Wat hadden we ab-so-luut moeten zien, horen, weten? Een vol programma: moet discrimineren mogen? Wat kan Rotterdam leren van Amsterdam? (om niet zo te worden). Verder: de verkiezing van de beste Rotterdamse politicus 2018, De Grote 2018 Roddelshow en een politiek jaaroverzicht. Discussieer mee met de opiniemakers van 2018, met o.a. Melle Daamen, Frank Karsten en Els van Diggele. En na middernacht: een afreken-afterparty in WORM.
Koop kaarten Lees meer

Denkcafé

Is Rusland te begrijpen?

Met Pieter Waterdrinker

zo 16 dec 2018

20:00

Rusland lijkt de laatste jaren een steeds eigenzinniger, sinistere koers te varen: beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen, annexatie van de Krim en de onvoorwaardelijke steun voor dictator Assad. En ook in Nederland zijn er berichten dat Russische trollen op sociale media de publieke opinie beïnvloeden. Probeert Rusland het Westen te destabiliseren? Hoe functioneert het land en hoe denken Russen?
Koop kaarten Lees meer

januari

Denkcafé

Onze cijferverslaving

wo 16 jan 2019

20:00

Woorden worden gemakkelijk bekritiseerd, maar cijfers krijgen verbijsterend vrij spel. Journalist Sanne Blauw stelt dat cijfers veel te belangrijk zijn geworden in ons leven. Zij zijn zo leidend dat we het misbruik niet langer kunnen negeren, het is tijd om te 'ontcijferen'.
Koop kaarten Lees meer

februari

Denkcafé

Het gevaar van empathie

wo 27 feb 2019

20:00

Ignaas Devisch schreef 'Het Empathisch Teveel' waarin hij waarschuwt voor de gevaarlijke kant van empathie. Zo is empathie vaak selectief. Erger nog, vooral mensen met veel empathie zijn in staat tot grote haat. Een zekere onverschilligheid is gewenst en soms zelfs bittere noodzaak om tot een betere wereld te komen.
Koop kaarten Lees meer