Programma

Kennisbijeenkomst Leefbaarheid en Veiligheid

Op gebied van leefbaarheid en veiligheid heeft Rotterdam misschien wel de grootste verandering doorgemaakt van heel Nederland, het sentiment rondom de stad is omgeslagen van negatief naar positief. Betrokkenheid van de burger is hierin essentieel geweest in ontelbare projecten. Een greep:

  • Bedrijventerrein Spaanse Polder is in nauwe samenwerking met ondernemers terugveroverd op de criminelen en opnieuw tot bloei gebracht.
  • In de wijk Middelland is geëxperimenteerd met een buurtbudget: bewoners mochten zelf bepalen waaraan zij geld besteden om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen.
  • Hangjongeren zijn betrokken bij de buurt door hen verantwoordelijkheid te geven.
  • Ook in de regio zijn mooie projecten te vinden: in Gorinchem wordt buurtpreventie niet alleen ingezet om de wijk veiliger te maken, maar ook om allerlei andersoortige behoeften en problemen te signaleren.

Deze en tal van andere succesvolle initiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid worden op deze kennisbijeenkomst belicht en besproken. Naast de uitwisseling van kennis en ervaringen voor de deelnemers, zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken de resultaten gebruiken voor bepaling van het nieuwe beleid rondom lokale democratie.

Bent u betrokken bij een project in uw wijk of dorp over leefbaarheid of veiligheid? Dan is de middag voor u: in kleine groepen spreekt u met andere burgers en ambtenaren hoe projecten verder gebracht kunnen worden. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers.

De middag is als volgt opgezet:

13:00 welkom
13:15   korte presentatie voorbeeldprojecten, bedoeld om deelnemers te helpen een keuze voor de workshop te maken
13:45 workshop 1: in groepen van 6-12 mensen wisselen deelnemers ervaringen en tips uit.
14:45 pauze
15:15  workshop 2: in groepen van 6-12 mensen wisselen deelnemers ervaringen en tips uit, er kan uiteraard gewisseld worden van workshop
16:30 plenaire presentatie van de resultaten
17:00 borrel

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het blad Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Toegang gratis, wel aanmelden via hans.kennepohl@isvw.nl onder vermelding van uw betrokkenheid bij leefbaarheid en veiligheid. 

donderdag 22 november 13:00

Gratis