Programma

Nacht van de Sociologie

met Nathalie Heinich en Abram de Swaan

Op de Nacht van de Sociologie zijn in de drie zalen van Arminius een keur aan lezingen, debatten en theater. De Franse socioloog Nathalie Heinich is in Nederland vanwege de vertaling van haar boek Wat identiteit niet is. Abraham de Swaan en Willem Trommel bespreken de verzorgingsstaat en de Swaan’s nieuwe boek Tegen de vrouwen. Giselinde Kuipers verklaart de rol van humor in de maatschappij en Mark van Ostaijen gebruikt de sociologie om het dagelijks leven te begrijpen.
0

Identiteit – Met Nathalie Heinich

Identiteit lijkt steeds vaker een reden dat mensen tegenover elkaar staan. Maar wat is identiteit eigenlijk? Jouw unieke zelf, maar ook ‘horen bij een groep’. Volgens de Franse socioloog Nathalie Heinich bestaat identiteit uit drie delen: hoe je jezelf ziet, hoe je jezelf naar buiten toe presenteert en hoe je van buitenaf gezien wordt. Deze eenvoudige manier van kijken schept helderheid in de vaak moeilijke gesprekken over identiteit. Heinich wordt geïnterviewd door Jan Willem Duyvendak. Voertaal: Engels.

Nathalie Heinich studeerde bij de beroemde socioloog Pierre Bourdieu en publiceerde meer dan dertig boeken over onder meer kunst, identiteit en waarden. Ze is directeur van het Franse onderzoeksinstituut CNRS.

Jan Willem Duyvendak is directeur van het onderzoeksinstituut NIAS

 

 

Tegen de vrouwen – tweegesprek Abram de Swaan en Willem Trommel
In Tegen de vrouwen beziet Abram de Swaan de wereldwijde terugval van de emancipatie van vrouwen. Hij beschrijft dit op de hem toevertrouwde levendige en inlevende manier en gaat op zoek naar de oorzaken, zoals religieus fundamentalisme en het nieuwe politieke rechts. Dit leidt tot spannende en uiterst actuele vragen waarover Willem Trommel met de auteur in gesprek zal gaan. Trommel zal ook met De Swaan spreken over zijn beroemde studie over de verzorgingsstaat: Zorg en de staat. Is de verzorgingsstaat economisch niet meer haalbaar omdat andere, economisch concurrerende landen deze niet hebben? Of ontstaan in de deze landen ook een soort verzorgingsstaat, zodat de onze ook behouden kan blijven?

Abram de Swaan is misschien wel de beroemdste socioloog van Nederland. Hij schreef tientallen boeken en is diverse keren gelauwerd, onder meer met de P.C.Hooft prijs.

Willem Trommel is hoogleraar beleid en bestuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Humor – Giselinde Kuipers
Humor lijkt steeds meer een serieuze zaak. Johan Derksen krijgt veel kritiek op zijn grappen en de New York Times stopte zelfs met politieke cartoons. Volgens hoogleraar Giselinde Kuipers komt dit doordaat grappen vaak gaan over zaken die belangrijk voor ons zijn, humor markeert scheidslijnen tussen groepen mensen. Wie niet meelacht, hoort niet bij ons en heeft ook nog eens geen gevoel voor humor. Wanneer kan een grap wel en wanneer niet? Wat zijn de functies van humor? En worden we met zijn allen steeds gevoeliger of zijn er tekenen van ontspanning?

Giselinde Kuipers is onderzoekshoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

 

Wij zijn ons – met Mark van Ostaijen

Mark van Ostaijen schreef Wij zijn ons, waarin hij het belang van sociologie voor het dagelijks leven laat zien. Burn-out, #metoo en het Feyenoord Legioen zijn immers sociale fenomenen. Met behulp van de grote denkers uit de geschiedenis van de sociologie verheldert van Ostaijen het dagelijks leven. Van Ostaijen geeft een korte lezing en gaat in gesprek met het publiek.
0

Mark van Ostaijen is universitair docent bestuurssociologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde onder meer in Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw en is columnist voor Binnenlands Bestuur.

 0

De kloof – met Jeroen van der Waal

Ooit leefden in het verzuilde Nederland katholieken, protestanten en socialisten volledig langs elkaar heen met eigen scholen, sportverenigingen en politieke partijen. Tegenwoordig tekent een nieuwe kloof zich af: opleidingsniveau. Hoger opgeleiden trouwen niet met lager opgeleiden en voelen zich vaker thuis bij Groen Links en D66, terwijl lager opgeleiden vaker PVV en SP stemmen. Hoogleraar Jeroen van der Waal onderzoekt vooral hoe de opleidingskloof zich manifesteert in politiek en gezondheid. Zo zijn lager opgeleiden veel wantrouwender ten opzichte van de politiek en leven zij beduidend korter, onder meer omdat zij afkeer hebben van de (gezondere) levensstijl van hoger opgeleiden. Hoe groot is de kloof tussen hoger en lager opgeleiden en wordt deze groter? Waar wordt deze kloof door veroorzaakt en wat kan er aan gedaan worden? Van der Waal geeft een korte lezing en gaat in gesprek met het publiek.

Jeroen van der Waal is hoogleraar stratificatiesociologie aan de Erasmus Universiteit. Hij kent de werelden van lager en hoger opgeleiden van binnenuit: hij werkte lange tijd op de binnenvaart en draaide ploegendiensten in de Rotterdamse haven.

Nieuwe zekerheid in onzekere tijden – met Fabian Dekker, Marcel Ham en Jelle van der Meer

Economisch gaat het crescendo, maar de stemming in het land is niet heel vrolijk. Nauwelijks stijgende inkomens, onvaste banen en wankelende pensioenen. Ook de snelle en voortdurende technologische ontwikkelingen maken de toekomst onvoorspelbaar. En de internationalisering van zowel problemen (milieu, migratie, concurrentie) als oplossingen (EU) gaan gepaard met een gevoel van verlies van controle, ook cultureel door veranderende buurten en schuivende identiteiten.

Zijn er in deze onzekere tijden ook nieuwe zekerheden te ontdekken? Welk soort onderwijs geeft meer grip op de toekomst? Ontwaren we ook nieuwe vormen van solidariteit, bijvoorbeeld bij nieuwe burgerinitiatieven? En wat kunnen we verwachten van filantropie, of van de elite? Deze vragen worden behandeld in het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken onder redactie van Marcel Ham, Fabian Dekker en Jelle van der Meer.

Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van socialevraagstukken.nl.
Fabian Dekker is arbeidssocioloog en onderzoekscoördinator bij Start Foundation
Jelle van der Meer is freelance journalist en publicist. Hij schreef voor Trouw, HP/De Tijd en De Groene Amsterdammer

De identiteitsscanner – met Fenneke Wekker

Wie ben je in de ogen van anderen? Welke positie in de samenleving neem je hierdoor in? Hoe kun je je sociale identiteit veranderen, aanpassen of verder versterken om optimaal te kunnen functioneren? De Identiteitsscanner is een confronterende, nietsontziende ontmoeting die inzicht geeft in hoe jouw sociale identiteit gevormd wordt, jouw persoonlijkheid zich vouwt rondom verwachtingen en normen én de mate waarin je jouw identiteit kunt uitbuiten, bevechten, ontkennen of eraan ten onder kan gaan. Wie durft zichzelf echt door de ogen van anderen te bekijken? Doe de identiteitsscan!

Fenneke Wekker is politiek socioloog aan de Universiteit van Amsterdam en Hoofd Academische Zaken van het onderzoeksinstituut NIAS. Zij is tevens toneelschrijfster en theatermaker.

 

Rotterdamse Nachtsafari – met Monique Kremer en Radboud Engbersen

Het lijkt zo gewoon, een stad met gebouwen en mensen. Maar door de ogen van een socioloog ziet alles er anders uit. Monique Kremer en Radboud Engbersen nemen je mee op een wandeling door een superdiverse wijk met ontwikkelingen als verhipping, vergroening, etnisch ondernemerschap en bewonersverzet. Hoe mensen mét en langs elkaar leven en hoe conflicten en hun oplossingen nog steeds zichtbaar zijn in de stad. De Rotterdamse Nachtsafari begint om 22:00 bij de kassa van Arminius en is uiterlijk 23:30 weer terug. Aanmelden kan bij publiciteit@arminius.nu. Let op: beperkt aantal deelnemers!

Monique Kremer is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Radboud Engbersen is expert Sociaal Domein bij Movisie.

Door andere ogen? Virtual Reality Installatie
Kruip eventjes in de huid van iemand anders en verplaats je in een leefwereld die je nog niet zo goed kent, of waar je misschien wel nooit mee in aanraking komt. Zoals iemand met een andere leeftijd of huidskleur, maar ook een andere seksuele voorkeur of religie. Luister naar persoonlijke verhalen en word geconfronteerd met hun dagelijkse dilemma’s. Het aantal plaatsen is beperkt, u kunt zich aanmelden bij publiciteit@arminius.nu. Deze installatie is ontwikkeld door Critical Mass.

 

De Nacht van de Sociologie wordt georganiseerd door Arminius, Mark van Ostaijen, Sociale Vraagstukken, NIAS, UvA, EUR en uitgeverij Boom
 0

vrijdag 22 november 20:00

normaal
15,00
studenten en Rotterdampas
10,00
Koop kaarten Zet in agenda